Prodej slitin, strojů, nářadí a plastových obalů

Cínové bronzy patří mezi základní typy. Obsahují nanejvýš 33% cínu, přičemž součet mědi a cínu má být nejméně 99%. Slitiny, které obsahují méně než 10% cínu (přibližně do 8%) lze zpracovat tvářením, slitiny s deseti nebo více procenty cínu se zpracovávají litím.

Cínové bronzy se vyznačují malou elektrickou vodivostí, neboť cín ji výrazně snižuje. Odolnost cínových bronzů proti korozi je dobrá, téměř jako u čisté mědi. Cínové bronzy se používají ve slévárenství a na výrobu kluzných prvků.

Cínové bronzy

CuSn8 CW453K kulatiny, ploché, šestihranné tyče a trubky Poptat
CuSn6 CW452K Plechy Poptat