CZ / SK
ancora@ancorapraha.cz +420 272 940 741
Stín

Slitiny mědi

Nejiskřivé nářadí

Tepelné zpracování kovů

Žáruvzdorné kovy

Tantal (Ta, TaW2.5, TaW10)

Tantal je kujný, houževnatý, našedle lesklý kov. Označení je odvozeno od jména Tantalos (král z řecké mytologie, kterého bozi za jeho provinění odsoudili k věčné žízni) a souvisí s vlastností oxidu tantaličného, nevytvářet s kyselinami žádné soli. Tantal se většinou získává z měděných nebo cínových rud a strusky (tantalit nebo coltan). Hospodářsky významná naleziště jsou v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Thajsku a jinde. Velká část výroby tantalu je určena pro elektrické kondenzátory. Kromě využití jako legovací přísada do ocelí nebo jako karbid tantalu do tvrdokovu se tantal používá ještě v celé řadě různých průmyslových oborů.

Důležité vlastnosti a použití:

  • vynikající odolnost v kyselinách a mnoha tekutých kovech
  • vysoký bod tavení, který překonává pouze wolfram a rhenium
  • velmi houževnatý, dobře svařovatelný a relativně dobře se obrábí
  • velmi dobrá biokompatibilita

Tantal se uplatňuje jako čistý kov, příp. jako slitina ve výrobě zařízení pro chemický průmysl – zásobníků, míchadel, trubek a výměníků tepla, v lékařské technice na výrobu implantátů a chirurgických nástrojů, v ostatních odvětvích pak jako materiál na topné vodiče, plechy pro odstínění žáru a další komponenty.

Slitina tantalu s wolframem (TaW2.5):
Oproti čistému tantalu má tato slitina vyšší pevnost a zejména vyšší tepelnou odolnost.

Slitina tantalu s wolframem (TaW10):
TaW10 vykazuje oproti čistému wolframu a Ta W2.5 výrazně zvýšenou pevnost až do vysokých teplot. Vzhledem k obtížnému zpracování a obrábění jsou mnoho polotovary použitelné pouze omezeně.

Důležité slitiny:

  • Ta 99,95 % (R05200, tavení ve vakuu)
  • Ta 99,95 % (R05400, prášková metalurgie)
  • Ta 99,99 % (kvalita 4N)
  • Ta97.5W2.5 (R05252, tavení ve vakuu)
  • Ta90W10 (R05255, tavení ve vakuu)
  • Ta60Nb40 (R05240, tavení ve vaku)

Normy ASTM:
ASTM B364 (Tantal a slitiny tantalu – ingoty, surové pruty) ASTM B365 (Tantal a slitiny tantalu – tyče, dráty) ASTM B708 (Tantal a slitiny tantalu – desky, plechy, pásy) ASTM B521 (Tantal a slitiny tantalu – trubky, svařované a bezešvé) ASTM F560 (Čistý tantal – použití v lékařství)

Dodací program:
Fólie pásy, plechy, desky, dráty, tyče, trubky, naprašovací terče, normované díly (šrouby, matice ....), kelímky, ohřívače, komponenty odolné vůči vysokým teplotách, díly podle výkresů zákazníka