Prodej slitin, strojů, nářadí a plastových obalů

Tantal je kujný, houževnatý, našedle lesklý kov. Označení je odvozeno od jména Tantalos (král z řecké mytologie, kterého bozi za jeho provinění odsoudili k věčné žízni) a souvisí s vlastností oxidu tantaličného, nevytvářet s kyselinami žádné soli. Tantal se většinou získává z měděných nebo cínových rud a strusky (tantalit nebo coltan). Hospodářsky významná naleziště jsou v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Thajsku a jinde. Velká část výroby tantalu je určena pro elektrické kondenzátory. Kromě využití jako legovací přísada do ocelí nebo jako karbid tantalu do tvrdokovu se tantal používá ještě v celé řadě různých průmyslových oborů.

Důležité vlastnosti a použití:

  • vynikající odolnost v kyselinách a mnoha tekutých kovech
  • vysoký bod tavení, který překonává pouze wolfram a rhenium
  • velmi houževnatý, dobře svařovatelný a relativně dobře se obrábí
  • velmi dobrá biokompatibilita

Tantal se uplatňuje jako čistý kov, příp. jako slitina ve výrobě zařízení pro chemický průmysl – zásobníků, míchadel, trubek a výměníků tepla, v lékařské technice na výrobu implantátů a chirurgických nástrojů, v ostatních odvětvích pak jako materiál na topné vodiče, plechy pro odstínění žáru a další komponenty.

Slitina tantalu s wolframem (TaW2.5):
Oproti čistému tantalu má tato slitina vyšší pevnost a zejména vyšší tepelnou odolnost.

Slitina tantalu s wolframem (TaW10):
TaW10 vykazuje oproti čistému wolframu a Ta W2.5 výrazně zvýšenou pevnost až do vysokých teplot. Vzhledem k obtížnému zpracování a obrábění jsou mnoho polotovary použitelné pouze omezeně.

Důležité slitiny:

  • Ta 99,95 % (R05200, tavení ve vakuu)
  • Ta 99,95 % (R05400, prášková metalurgie)
  • Ta 99,99 % (kvalita 4N)
  • Ta97.5W2.5 (R05252, tavení ve vakuu)
  • Ta90W10 (R05255, tavení ve vakuu)
  • Ta60Nb40 (R05240, tavení ve vaku)

Normy ASTM:
ASTM B364 (Tantal a slitiny tantalu – ingoty, surové pruty) ASTM B365 (Tantal a slitiny tantalu – tyče, dráty) ASTM B708 (Tantal a slitiny tantalu – desky, plechy, pásy) ASTM B521 (Tantal a slitiny tantalu – trubky, svařované a bezešvé) ASTM F560 (Čistý tantal – použití v lékařství)

Dodací program:
Fólie pásy, plechy, desky, dráty, tyče, trubky, naprašovací terče, normované díly (šrouby, matice ....), kelímky, ohřívače, komponenty odolné vůči vysokým teplotách, díly podle výkresů zákazníka