Prodej slitin, strojů, nářadí a plastových obalů

Rhenium je stříbřitě bílý lesklý a velmi těžký kov. Označení pochází z latinského výrazu Rhenus pro Rýn. Rhenium se získává z odpadních plynů z roštů a z prachu při hutnickém zpracování molybdenu, příp. mědi. První minerál s čistým rheniem – sulfid rhenia ReS2 byl objeven roku 1994 v sopce Kudrjavyj. Hlavními místy výroby rhenia jsou USA, Rusko, Kanada a Chile. Využívá se zejména jako katalyzátor pro chemický a petrochemický průmysl a jako legovací složka superslitin na bázi molybdenu, wolframu a niku. Rhenium, na rozdíl od tantalu a wolframu neinklinuje při vysokých teplotách k tvorbě karbidu.

Důležité vlastnosti a použití:

  • velmi vysoká hustota, velmi odolné v neoxidujících kyselinách
  • velmi vysoký bod tavení a velmi dobrá odolnost vůči žáru

Rhenium se uplatňuje jako legovací součást nebo se v podobě čistého kovu používá na žhavicí vlákna a topné filamenty v analytice, na výrobu termočlánků, komponent pro rakety a hnací systémy, nástrojů pro třecí svařování s promíšením nebo supravodičů

Důležité varianty materiálu a slitiny:

  • Re 99,95 % (standardní kvalita, většinou prášková metalurgie)
  • Re 99,99+ % (pásmová rafinace, většinou prášková metalurgie)
  • WRe3, WRe5, WRe25, WRe26 (slitina wolframu a rhenia)
  • MoRe41, MoRe44,5, MoRe47,5 (slitina molybdenu a rhenia)

Normy ASTM:
ASTM F73 (Drát ze slitiny wolframu a rhenia pro elektronické přístroje a žárovky)
ASTM E696 (Drát ze slitiny wolframu a rhenia pro termočlánky)

Dodací program:
Fólie, pásy, plechy, desky, dráty, tyče, topné filamenty, díly podle výkresů zákazníka