Prodej slitin, strojů, nářadí a plastových obalů

Molybden je vysoce pevný, tvrdý a stříbřitě lesklý kov. Název pochází z řeckého výrazu molybos, který znamená olovo. Důvodem byla častá záměna lesku molybdenu s leskem olova nebo i grafitu. Kov se většinou získává z molybdenitu (disulfid molybdenu). Největší výskyt, příp. zásoby jsou dnes v USA, Chile, Číně a Kanadě. Asi 80 % vyrobeného molybdenu se používá jako přísada do oceli a litiny, zbytek připadá na chemikálie, molybden jako kov a slitiny molybdenu.

Vlastnosti a použití:
Dobrá pevnost a mechanická stabilita při vysokých teplotách, odolnost vůči tepelnému šoku. Molybden vytváří na vzduchu od teploty cca 300 °C lehce těkavou vrstvu oxidů. To omezuje možnosti využití, protože pro zpracování je zapotřebí redukující atmosféra nebo vakuum. Výhodou je velmi dobrá chemická odolnost v taveném skle (s výjimkou olovnatého). Čistý molybden se používá např. pro topné prvky určené pro vysoké teploty, stínění, žhavicí spirály, odpařovací kelímky, pohony raket, odstínění záření, anody rentgenových trubic, svařovací elektrody.

Slitina titanu, zirkonu a molybdenu (TZM):

Jedná se o molybden mikrolegovaný karbidem titanu a zirkonu. Díky zpevnění smíšených krystalů a částeček získává slitina oproti čistému molybdenu lepší tepelnou odolnost při teplotách až cca 1400 °C a rovněž má vyšší teplotu rekrystalizace.

Typické použití:
Komponenty pro zařízení na tepelnou úpravu, dávkovací podstavce pecí, trysky horkých kanálů, litinové formy, kovací zápustky apod.

Slitina molybdenu a lanthanu (ML):

Po přidání oxidu lanthanitého vzniká v příslušném výrobním procesu prostorově roztažená struktura s jemně rozptýlenými částicemi La2O3 (cca 0,2-0,4 hmot. % La2O3). Tato struktura má vysokou teplotu rekrystalizace a dobrou odolnost proti tečení. V závislosti na tvaru polotovarů mohou být produkty ze slitiny molybdenu a lanthanu používány až do teplot 2000 °C.

Typické použití:
Topné vodiče, dráty pro osvětlovací techniku, slinovací lodičky, součásti pecí atd.

Varianty materiálu a slitiny:

  • Mo 99,95 % (typ 360, tavení ve vakuu)
  • Mo 99,95 % (typ 361, prášková metalurgie)
  • Mo 99,96 % (typ 365 tavení ve vakuu)
  • TZM titan, zirkon, molybden (typ 363, přísada Ti,Zr,C, tavení ve vakuu)
  • TZM titan, zirkon, molybden (typ 364, přísada Ti,Zr,C, prášková metalurgie)
  • MoW30 (typ 366, tavení ve vakuu)
  • ML molybden a lanthan (přísada oxidu lanthanitého)
  • MoRe47.5; MoRe44.5; MoRe41

Normy ASTM:
ASTM B387 (Molybden a slitiny molybdenu – tyče, dráty)
ASTM B386 (Molybden a slitiny molybdenu – desky, plechy, pásy, fólie)
ASTM F289 (Molybdenové dráty pro potřeby elektroniky)
ASTM F364 (Ploché molybdenové dráhy pro elektronové trubice)

Dodací program:
Fólie, pásy, plechy, desky, dráty, tyče, trubky, naprašovací terče, elektrody, filamenty, normované díly (šrouby, matice atd.), kelímky, topné vložky, topné prvky, slinovací lodičky, dávkovací podstavce, clony proti žáru, tepelně izolační trubky, další díly podle výkresů zákazníka