Prodej slitin, strojů, nářadí a plastových obalů

Wolfram je našedlý, lesklý, velmi těžký kov, který má nejvyšší teplotu tavení a varu ze všech kovů. Původ slova je možné odvodit z německého výrazu Wolf (vlk) podle schopnosti pohlcovat cín jako vlk ovce a Rahm = pěna. Wolfram se získává zejména z wolframitu (wolframová ruda (FeMn)WO4) a scheelit (tungsten = těžký kámen, CaWO4). Největší zásoby surového materiálu se nacházejí v Číně, další ložiska má Rusko, Austrálie, Korea, Bolívie, Malajsie, Rakousko apod. Více než 70 % kovu se spotřebuje na výrobu tvrdokovu (karbidy wolframu), slitin wolframu a čistého wolframu, přibližně 10 – 25 % se využívá jako legovací přísada do ocelí, zbytek připadá na chemikálie nebo jiné produkty.

Důležité vlastnosti a použití:

  • velmi vysoká teplota tavení a nízký tlak páry
  • velmi vysoká hustota, dobrá odolnost proti korozi v četných kyselinách, louzích a tekutých kovech
  • od teploty 500 °C dochází k rychlé oxidaci na vzduchu a zhruba od 800 °C nastává sublimace oxidu wolframu
  • vynikající odolnost vůči vysokým teplotám v prostředí vakua nebo inertního plynu

Čistý wolfram, slitiny wolframu a kompozitní materiály s wolframem se využívají na výrobu vláken do žárovek, filamentů, anod rentgenových trubic, elektrických spínacích kontaktů, topných vodičů, stínění, elektrod pro elektroerozivní obrábění, svařovacích elektrod, nástrojů pro třecí svařování s promíšením, termočlánků, držáků nástrojů, závaží pro vyrovnávání hmotnosti atd.

Důležité varianty materiálu a slitiny:

  • W 99,95 % (prášková metalurgie)
  • wolframové elektrody, s příměsí: WT (Th02), WL (La2O3), WC (CeO2), WZ (ZrO2), WY (Y2O3), WX (směs vzácných zemin)
  • WRe3, WRe5, WRe25, WRe26

Kompozitní materiály s wolframem:

  • wolfram - měď WCu (typ. 10-50 % Cu)
  • wolfram - stříbro WAg (typ. 15-70 % Ag)
  • wolfram – těžký kov WSM (WNiFe; WNiCu)

Norma ASTM:
ASTM B760 (Wolframové desky, plechy, fólie)
ASTM F288 (Wolframový drát pro elektronické přístroje a žárovky)
ASTM F73 (Drát ze slitiny wolframu a rhenia pro elektronické přístroje a žárovky)
ASTM E696 (Drát ze slitiny wolframu a rhenia pro termočlánky)
ASTM F269 (Stanovení prověšení wolframového drátu)
ASTM B702 (Slitina wolframu s mědí – materiál na kontakty)
ASTM B631 (Slitina wolframu a stříbra, příp. stříbra a wolframu – materiál na elektrické kontakty)
ASTM B777 (Slitina wolframu a těžkých kovů)

Normy DIN EN ISO:
DIN EN ISO 6848 Obloukové svařování a řezání - netavící se wolframové elektrody

Dodavatelský program:
Pásy, plechy, desky, dráty, tyče, trubky, naprašovací terče, filamenty, normované prvky (šrouby, matice atd.), kelímky, komponenty snášející vysokou teplotu, elektrody, další konstrukční díly podle výkresů zákazníka