Prodej slitin, strojů, nářadí a plastových obalů

WCu je kompozitní materiál s heterogenní strukturou obsahující wolfram a měď. Typicky se lisováním a slinováním práškového wolframu vyrobí porézní polotovar, jehož volné póry se uzavřou ponořením do tekuté mědi (= infiltrace). Kromě toho může být WCu vyráběn i slinováním v tekuté fázi. Podle velikosti zrna práškového wolframu, parametrů lisování a slinování lze nastavit různý obsah wolframu, příp. mědi. WCu spojuje četné typické vlastnosti jednotlivých prvků wolframu a mědi, např. tvrdost, odolnost proti opotřebení a opalování wolframu s dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí mědi.

Důležité vlastnosti a použití:

  • možnost dobrého obrábění
  • vysoká hustota
  • velmi dobrá rozměrová stabilita
  • nepatrný koeficient protažení
  • vysoká kvalita povrchu
  • vysoká odolnost proti opotřebení
  • vysoká tepelná vodivost
  • vysoká odolnost vůči opalování

Slitina wolframu a mědi se používá např. na elektrody pro elektroerozivní obrábění, elektrické kontakty, přerušovače středního a vysokého napětí (SF6), svařovací elektrody (kontaktní / odporové svařování), vyvažovací závaží a další. Jako materiál na elektrody se používá zejména tam, kde se typické materiály na měděné kontakty (např. CuCrZr = měď-chrom-zirkon) dostávají na hranice svých možností.

Normy ASTM:
ASTM B702 (Slitina wolframu a mědi – materiály na kontakty)

Dodací program:
Tyče s kulatým průřezem, čtyřhrany, desky, fólie a plechy (od tl. 0,025 mm), trubičky pro erodování startovních otvorů, kontakty a hotové díly podle výkresů zákazníka.