Prodej slitin, strojů, nářadí a plastových obalů

Slitina wolframu a stříbra (WAg nebo stříbra a wolframu AgW) je materiál vhodný na elektrické kontakty. Vyrábí se infiltrací stříbra do porézního, předem slinovaného wolframu. Vzhledem k různým parametrům při výrobě wolframového slinovaného tělesa se může počet a velikost pórů měnit a s tím souvisí podíl wolframu, příp. stříbra. Podle požadavku tak lze měnit elektrickou vodivost a tvrdost. Vyšší obsah wolframu vede k pravidelnější struktuře a lepšímu rozložení součástí.

Důležité vlastnosti a použití:

  • velmi vysoká odolnost vůči opalování
  • velmi vysoká hustota
  • vysoká odolnost vůči svařování
  • dobré vlastnosti při pájení
  • vysoký odpor kontaktů v důsledku tvorby oxidů
  • vysoká tvrdost

Použití pro elektrické kontaktní prvky při velmi vysokých spínacích proudech: výkonové spínače, přerušovače proudu, zemnicí spínače atd.

Normy ASTM:
ASTM B631 – 93 (Slitina wolframu a stříbra, příp. stříbra a wolframu – materiál na elektrické kontakty).

Dodací program:
Tyče s kruhovým průřezem, čtyřhrany, desky nebo elektrické kontakty a hotové díly podle výkresů zákazníka.