Prodej slitin, strojů, nářadí a plastových obalů

Automobilová technika

Vyrovnávací závaží
Povrchová úprava částí převodovek molybdenem (žárové stříkání)
Svařovací elektrody pro švové svařování, obloukové svařování, bodové svařování, odporové svařování
wolfram, těžký kov wolfram, wolfram-měď, molybden, TZM, kontakty a elektrody

Technika nanášení

Nástřikový drát pro žárové stříkání
Trysky
Odpařovací lodičky
Odpařovací spirály
Vícenásobně zkroucený spirálový drát
Odpařovací kelímek
Emisní dráty
Naprašovací terče

Clony
Katody
wolfram, molybden, tantal, niob, zirkonium, hafnium, titan, kontakty a elektrody

Elektrotechnika

Opalovací kontakty

Vakuové spínací kontakty

Přerušovače

Zkratovací kontakty

Kontakty pro ochranu před bleskem

wolfram, wolfram-měď, wolfram-stříbro, molybden, kontakty a elektrody

Elektronika

Kontakty

Chladiče

Průchodky

Kondenzátory

Obrazovky

wolfram, wolfram-měď, wolfram-stříbro, molybden, tantal, kontakty a elektrody

Elektroerozivní technika

Elektrody pro elektroerozivní hloubení

Dráty pro elektroerozivní řezání

wolfram, wolfram-měď, molybden

Slévárenství / metalurgie

Licí formy pro lehké kovy

Trysky

Vložky forem

Ochranné trubky termočlánků

wolfram-těžký kov, molybden, TZM, recyklace

Výroba skla

Tavné elektrody

Vyzdívky tavných van

Trysky

Míchadla

Trny

Ochranné trubky

molybden, molybden-wolfram, wolfram

Polovodičová technika

Nosné desky polovodičů jako chladiče

Naprašovací terče

Odpařovací kelímky

Komponenty implantátů

Držáky substrátových disků

Přípravky

Ohřívače

wolfram, wolfram-měď, wolfram-stříbro, molybden, tantal, normované a zvláštní konstrukční díly, kontakty a elektrody, komponenty odolné vysokým teplotám

Technika pro oblast vysokých teplot

Chráničky

Topné vodiče

Topné vložky

Držáky

Vestavby pecí

Nosiče šarží

Lodičky a misky

Upevňovací prvky

Stínění

Retorty

Wolfram, wolfram-rhenium, molybden, TZM, tantal, normované a speciální konstrukční díly, komponenty odolné vysokým teplotám

Osvětlovací technika

Skleněné průchodky

Opěrné dráty

Žhavicí dráty

Katody

Kontakty

wolfram, molybden, kontakty a elektrody

Letectví a kosmonautika

Vyrovnávací závaží

Třecí svařování promíšením

Trysky horkého plynu, spalovací komory

wolfram, wolfram-těžký kov, molybden, rhenium, wolfram-rhenium

Lékařská technika

Značkovače

Implantáty

Lékařské nástroje

Rentgenové trubice

Stínění proti rentgenovému a gama záření

wolfram, wolfram-těžký kov, tantal, molybden, rhenium, kontakty a elektrody

Měřicí technika a technika pro analýzy

Termočlánky – emisní dráty

Filamenty a spirály

Průchodky

Měřiče stavu naplnění

Senzory

Elektrody

Membrány

Referenční vzorky

Komponenty pro rentgenové trubice

Odstínění záření

wolfram, wolfram-těžký kov, wolfram-rhenium, molybden, tantal, vzácné kovy, kontakty a elektrody

Tvářecí technika

Kovací zápustky

Vložky forem

wolfram-těžký kov, TZM

Nástrojářství

Držáky nástrojů

Elektrody pro elektroerozivní svařování

Lisovací matrice

Děrovací trny

Vrtací tyče

wolfram-těžký kov, wolfram-měď, molybden, TZM

Technika svařování / spojování

Filamenty a katody pro elektronové svařování

Elektrody WIG (svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře)

Nástroje pro třecí svařování promíšením

Elektrody pro odporové svařovány

Termody

wolfram, wolfram-rhenium, molybden, TZM, kontakty a elektrody

Přístrojová technika pro sport / volný čas

Závaží pro výrobu modelů

Rybářská závažíčka (olůvka)

Vložky do golfových holí

wolfram, wolfram-těžký kov

Technika pro měření teplot

Dráty termočlánků

Chráničky termočlánků

wolfram-rhenium, molybden, TZM

Technologie výrobních postupů / procesů

Vestavby zásobníků

Potrubí

Příruby

Vestavné prvky

Chráničky termočidel

Plováky

Clony

Součásti ventilů

Membrány

Upevňovací prvky

Destruktivní membránové pojistky

Normované díly

Měřicí zařízení

Smaltované díly pro opravy

tantal, niob, titan, zirkonium, normované a speciální díly